Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-05-16 14:41:52

Zamówienie z wolnej ręki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/210729/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKO POWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU MIKOŁÓW - KOBIÓR ? ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ: ZADANIE 4: POWIAT MIKOŁOWSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 925, 926, 927, 928.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: remont wielko powierzchniowy wykonany na wybranych fragmentach drogi na odcinku o łącznej powierzchni 4000 m2. Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarze Robót, które stanowią załącznik do zaproszenia do negocjacji.


Data archiwizacji: 2022-01-24 12:56:15

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY ogloszenie o wykonaniu umowy powiat mikolow.pdf pobierz [60 kB]
2021-10-25 14:02:18
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 08d96c69-6edb-666d-053b-190001fd40f1.pdf pobierz [79 kB]
2021-08-31 13:03:22
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 08d95cb6-55ca-d873-f833-a20001acfc3d.pdf pobierz [56 kB]
2021-08-11 13:40:45

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl