Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-09-26 17:34:59

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/210713/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK1 DO DK 78, ETAP II”

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem kontynuację pełnienia czynności nadzoru autorskiego. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji zamówienia.


Data archiwizacji: 2021-07-27 14:13:00

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogloszenie o wyniku postepowania.pdf pobierz [60 kB]
2021-08-26 11:36:21
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor oferty_informacja dla wykonawcow - strona.pdf pobierz [506 kB]
2021-08-24 12:51:48
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2 informacja otwarcie ofert.pdf pobierz [640 kB]
2021-08-11 10:04:02
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie o zamowieniu.pdf pobierz [128 kB]
2021-07-27 14:15:20
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia swz - nadzor autorski.pdf pobierz [576 kB]
2021-07-27 14:15:20
zobacz szczegóły INFORMACJA O KWOCIE 1 informacja o kwocie zamawiajacego.pdf pobierz [509 kB]
2021-08-11 09:04:00
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumnety zamowienia.zip pobierz [894 kB]
2021-07-27 14:15:20

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl