Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-09-26 18:17:56

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/TP/210707/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: PROCEDURA KRAJOWA

PRZEBUDOWA DW 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI ? DOKOŃCZENIE ZADANIA

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: przebudowę warstw konstrukcyjnych, przebudowę istniejących poboczy, chodnika, kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów, udrożnienie i oczyszczenie rowów przydrożnych. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentach zamówienia.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ogloszenie o wyniku postepowania.pdf pobierz [70 kB]
2021-09-07 13:34:01
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3 wybor oferty_informacja dla wykonawcow - strona.pdf pobierz [499 kB]
2021-09-01 12:15:26
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2 informacja otwarcie ofert.pdf pobierz [651 kB]
2021-08-09 09:31:39
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogloszenie o zmianie.pdf pobierz [59 kB]
2021-07-27 10:46:33
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie o zamowieniu.pdf pobierz [136 kB]
2021-07-19 13:22:22
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia swz wodzislaw slaski_p.pdf pobierz [541 kB]
2021-07-19 13:22:22
zobacz szczegóły INFORMACJA O KWOCIE 1 informacja o kwocie zamawiajacego.pdf pobierz [509 kB]
2021-08-09 08:08:38
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 30.07.2021 r. material do zapytan 3.zip pobierz [27560 kB]
2021-07-30 12:43:05
zobacz szczegóły UZUPEŁNIENIE ZAPISU DO UMOWY uzupelnienie do projektowanych postanowien umowy.pdf pobierz [511 kB]
2021-07-29 10:49:50
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 28.07.2021 r. material do zapytan 2.zip pobierz [1805 kB]
2021-07-28 11:55:36
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumenty zamowienia 3.zip pobierz [91755 kB]
2021-07-19 13:22:22
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumnety zamowienia 2.zip pobierz [10894 kB]
2021-07-19 13:22:22
zobacz szczegóły DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dokumenty zamowienia 1.zip pobierz [2237 kB]
2021-07-19 13:22:22
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 4 pismo do wykonawcow - wyjasnienie do zapytan.pdf pobierz [561 kB]
2021-08-03 11:23:40
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 3 pismo do wykonawcow - wyjasnienie do zapytan.pdf pobierz [829 kB]
2021-07-30 12:41:45
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 2 pismo do wykonawcow - wyjasnienie do zapytan.pdf pobierz [563 kB]
2021-07-28 11:54:48
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pismo do wykonawcow - wyjasnienie do zapytan.pdf pobierz [849 kB]
2021-07-27 10:45:30

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl