Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-05-27 13:18:56

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/190607/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT MOSTU Z PODNIESIENIEM KLASY NOŚNOŚCI NAD RZEKĄ SUMINA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 922 W KM 4+772 W MIEJSCOWOŚCI NĘDZA ZGODNIE Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem projekt wymiany przęsła, budowę tymczasowej kładki dla pieszych, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przęsła mostu, wykonanie odcinków dojazdowych. Szczegóły zadania opisane zostały w Programie Funkcjonalno - Użytkowy, Przedmiarze Robót i dokumentacji.


Data archiwizacji: 2019-12-17 09:26:25

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [116 kB]
2019-09-17 11:57:10
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_nedza_strona.PDF pobierz [90 kB]
2019-09-11 11:47:23
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_sesja_nedza.PDF pobierz [81 kB]
2019-08-12 11:05:11
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pobierz [210 kB]
2019-07-24 09:19:22
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_nedza_budowa_mostu.PDF pobierz [3994 kB]
2019-07-24 09:19:22
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA materialy do postepowania.zip pobierz [39948 kB]
2019-07-24 09:19:22
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia zapytania_nedza.PDF pobierz [73 kB]
2019-08-01 12:02:48

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl