Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-05-29 09:19:35

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/180924/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ŚWIADCZENIA USŁUG KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK 1 DO DK 78 ETAP II”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla zadania „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK 1 DO DK 78 ETAP II". Usługa obejmuje: świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami OPZ, zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego, wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020, realizację działań, związanych z promocją projektu, zgodnie z OPZ, przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.


Data archiwizacji: 2019-07-09 10:32:32

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane ogloszenie o udzieleniu zamowienia DUUE.pdf pobierz [68 kB]
2019-04-10 09:03:00
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor ww strona wybor dw 791 suk.pdf pobierz [63 kB]
2019-03-07 13:09:50
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_suk_przebudowa_791.PDF pobierz [83 kB]
2018-12-05 13:23:28
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-OJS223-511116-pl-791.pdf pobierz [69 kB]
2018-11-20 09:10:05
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia sprostowanie ogłoszenia dw 791.pdf pobierz [85 kB]
2018-11-06 12:09:59
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS193-436863-pl.pdf pobierz [147 kB]
2018-10-06 09:45:11
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_791.PDF pobierz [1841 kB]
2018-10-06 09:45:11
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE DO ENOTICES O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA notice (4) - przekazane do enotices o udzieleniu zamowienia.pdf pobierz [134 kB]
2019-04-05 11:39:39
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE PRZEKAZANE DO E-NOTICES - ZMIANA enotices_791-przekazane ogloszenie o zmianie.pdf pobierz [73 kB]
2018-11-16 09:18:45
zobacz szczegóły OMYŁKA PISARSKA omylka_dw_791.PDF pobierz [58 kB]
2018-11-13 12:04:52
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE PRZEKAZANE DO E-NOTICES notice (2).pdf pobierz [87 kB]
2018-11-02 11:52:28
zobacz szczegóły ZMIANA ZAPISU OPZ zmiana_dw_791_pok.PDF pobierz [58 kB]
2018-10-23 13:05:07
zobacz szczegóły ZMIANA ZAPISÓW SIWZ I OPZ zmiana_zapisow_suk_791.PDF pobierz [103 kB]
2018-10-15 12:54:53
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA materialy przetargowe.rar pobierz
2018-10-06 09:45:11
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA espd-request (2).zip pobierz [85 kB]
2018-10-06 09:45:11
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pyt_zmiana_dw_791.PDF pobierz [89 kB]
2018-11-16 09:17:49
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_dw_791.PDF pobierz [93 kB]
2018-11-08 12:28:37
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_zap_dw791.PDF pobierz [90 kB]
2018-11-02 11:52:03

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl