Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-06-23 23:02:07

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/150904/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT WARSTWY ŚCIERALNEJ WRAZ Z OZNAKOWANIEM POZIOMYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 NA ODCINKU KALETY DRUTARNIA ? DYRDY SOŚNICA.

Opis przedmiotu zamówienia:

REMONT WARSTWY ŚCIERALNEJ WRAZ Z OZNAKOWANIEM POZIOMYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 NA ODCINKU KALETY DRUTARNIA - DYRDY SOŚNICA.

Niniejszy przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje: wymianę warstwy ścieralnej na drodze wojewódzkiej nr 789 od km 4+524 - rejon ronda w miejscowości Kalety do km 12+515 rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 908 w miejscowości Sośnica, frezowanie nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej SMA 11S, odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych, profilowanie i uzupełnienie nawierzchni poboczy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i specyfikacjach

 


Data archiwizacji: 2016-01-29 12:07:01

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia udz_kalety.PDF pobierz [134 kB]
2015-10-30 11:50:14
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty info_remont_dw789.PDF pobierz [95 kB]
2015-10-23 11:49:12
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_dw_789.PDF pobierz [89 kB]
2015-10-15 10:42:38
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogl_kalety.PDF pobierz [288 kB]
2015-09-28 08:20:39
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_kalety.PDF pobierz [1120 kB]
2015-09-28 08:20:39
zobacz szczegóły UZUPEŁNIENIE uzup_kalety.PDF pobierz [88 kB]
2015-09-29 11:30:32
zobacz szczegóły DOKUMENTACJA DW 789_MATERIALY.zip pobierz [2980 kB]
2015-09-28 08:20:39
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia ww_kalety_zap.PDF pobierz [55 kB]
2015-09-30 11:15:11

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl