Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-05-21 16:23:56

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/150708/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA ODCINKU CZĘSTOCHOWA ? TARNOWSKIE GÓRY WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

Opis przedmiotu zamówienia:

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA ODCINKU CZĘSTOCHOWA ? TARNOWSKIE GÓRY WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Częstochowa ? Tarnowskie Góry wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego oraz przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postępowań administracyjnych, przygotowanie wniosków (wraz z załącznikami) o wydanie decyzji pozwalających na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z ich uzyskaniem. Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wytycznych projektowych.

 


Data archiwizacji: 2016-01-28 09:18:39

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia udzielenie_908.PDF pobierz [243 kB]
2015-10-29 14:06:42
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_dw908.PDF pobierz [117 kB]
2015-10-14 15:28:10
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert dw908_info_z_otwarcia.PDF pobierz [127 kB]
2015-08-31 15:11:17
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogl_dw_908.PDF pobierz [1111 kB]
2015-07-17 08:38:28
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_dw_908.PDF pobierz [2829 kB]
2015-07-22 09:26:19
zobacz szczegóły OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU DUUE opublikowane DW908.pdf pobierz [101 kB]
2015-11-02 12:55:31
zobacz szczegóły WYTYCZNE PROJEKTOWE materiały na strone.rar pobierz [904 kB]
2015-07-22 09:26:50
zobacz szczegóły OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DUUE DW 908 OGŁOSZENIE.pdf pobierz [253 kB]
2015-07-22 09:26:36
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia dw_908.PDF pobierz [92 kB]
2015-08-10 14:12:00

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl