Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-01-17 12:21:31

Ogłoszenia o wynikach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/211129/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
NAPRAWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/211126/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO I BIELSKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 NA ODCINKU PRUCHNA-HAŻLACH (...)

Zamówienie z wolnej ręki
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/211001/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
AWARYJNA NAPRAWA PODPÓR WRAZ Z WYMIANĄ ŁOŻYSK MOSTU NAD RZEKĄ CZARNA PRZEMSZA W BĘDZINIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 910 ZGODNIE Z DECYZJĄ ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/PN/210621/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 919, 921, 923, 924, 925, 929, 932, 935 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZIMOWEGO UTRZYMANIA I UTRZYMANIA ZIELENI W POWIECIE RYBNICKIM.

Zamówienie z wolnej ręki


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl