Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-12-05 06:52:07

Ogłoszenia o wynikach

Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/TP/220914/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
NAPRAWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK OD KM 25+310 DO KM 26+664 ORAZ OD KM 29+570 DO KM 31+940.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/PN/220812/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROZBIÓRKA I BUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 906 W KM 0+729 W MIEJSCOWOŚCI LUBLINIEC O NR EW. 133.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/TP/220722/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
NAPRAWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W MIEJSCOWOŚCI SZYMOCICE OD KM 12+160 DO KM 13+560.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/TP/220721/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 923 O DŁUGOŚCI 1,2 KM W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl