Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-02-26 09:36:25

Ogłoszenia o wynikach

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/191212/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BUDOWA CHODNIKA JEDNOSTRONNEGO Z ODWODNIENIEM W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 OD DROGI POWIATOWEJ NA SIEDLISZOWICE DO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI PRADŁA

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/191120/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI OPOROWEJ, NAPRAWA ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 OD KM 1+010 DO KM 1+080 W MIEJSCOWOŚCI ISTEBNA.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl