Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-05-23 06:25:14

Ogłoszenia o wynikach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/TP/220401/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W OKRESIE 12 MIESIĘCY Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: (...)

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/220112/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI GLIWICE DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, ETAP I: BUDOWA OBWODNICY SOŚNICOWIC”

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/B/220404/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
OPRACOWANIE I UZYSKANIE ZATWIERDZENIA 30 PROJEKTÓW ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH

Przetarg nieograniczony
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/TP/220318/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW NR 786 Z ULICĄ SADOWĄ (DP 1060S) W MIEJSCOWOŚCI WANCERZÓW - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ ZE SPRAWOWANIEM USŁUGI NADZORU AUTORSKIEGO.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/220309/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN DO DK 44”.

Przetarg nieograniczony
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/TP/220303/2
Rodzaj zamówienia: Usługi
BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 Z UL. OGRODOWĄ I WYZWOLENIA W M. SUSZEC - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/TP/220131/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
PRZEPROWADZENIE POMIARÓW NATĘŻENIA RUCHU NA WYBRANYCH ODCINKACH SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGOZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl