Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-07-02 22:29:52

Ogłoszenia o wynikach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/TP/220523/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
WYKONANIE WIDEOREJESTRACJI NAWIERZCHNI ORAZ KORYTARZA DROGI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZDW W KATOWICACH

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/220603/2
Rodzaj zamówienia: Usługi
BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZEJŚĆ PODZIEMNYCH I PRZEPOMPOWNI WÓD OPADOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WA/TP/220609/1
Rodzaj zamówienia: Dostawy
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH I SPRZĘTU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/220511/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN DO DK 44”.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WP/TP/220512/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE, W OKRESIE 12 MIESIĘCY, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/220311/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI GLIWICE DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, ETAP I: BUDOWA OBWODNICY SOŚNICOWIC"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/B/220421/1
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY DWÓCH SKRZYŻOWAŃ W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC: - SKRZYŻOWANIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 946 I UL. WESOŁĄ, - SKRZYŻOWANIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 Z UL. ŚLEMIEŃSKĄ.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/220329/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 OD RONDA NA SKRZYŻOWANIU Z UL. PIŁSUDSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA PRZY WJEŹDZIE NA LOTNISKO”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/B/220413/1
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl