Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-12-06 05:39:17

Ogłoszenia o zamówieniach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/221007/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ŻYLICA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W KM 22+527 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK O NR. EWID. 262.

Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/PN/220923/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl