Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-01-17 11:53:32

Ogłoszenia o zamówieniach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/211229/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 921 W MIEJSCOWOŚCI KUŹNIA NIEBOROWSKA”

Zamówienie publiczne - tryb podstawowy wariant 1
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/TP/211229/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W GMINIE ŚLEMIEŃ SOŁECTWA LAS I KOCOŃ DO GRANICY WOJEWÓDZTWA.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/PN/211209/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA - A1 - DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/211125/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU NAD CIEKIEM BEZ NAZWY W CIĄGU DW 907 W KM 39+748 W MIEJSCOWOŚCI KIELECZKA NR EW. 147

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/211116/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROZBIÓRKA MOSTU ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ CZARNA PRZEMSZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W MIEJSCOWOŚCI TURZA.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl