Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-12-05 14:27:37

Ogłoszenia o zamówieniach

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/TP/211116/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROZBIÓRKA MOSTU ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ CZARNA PRZEMSZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W MIEJSCOWOŚCI TURZA.

Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/211126/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO I BIELSKIEGO POLEGAJĄCE NA WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 NA ODCINKU PRUCHNA-HAŻLACH (...)

Zamówienie z wolnej ręki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/W/211119/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ZAMÓWIENIE POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG DLA ZADANIA ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933”

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/PN/211105/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 930 (UL. WOLNOŚCI) W POŁOMI - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Przetarg nieograniczony


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl