Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Czas wygenerowania treści 2023-12-10 14:52:44

Projekty Unijne

Nr.: Projekt UDA-RPSL.02.01.00-24-0BBG/20-00
Data dokumentu: 2021-06-11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń diagnostycznych poprzez wdrożenie systemu e-Usług"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: II „Cyfrowe Śląskie" Działanie: 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" UMOWA O DOFINANSOWANIE NR UDA-RPSL.02.01.00-24-0BBG/20-00

Wartość projektu: 970 795,63 zł.

Wartość dofinansowania (85%): 825 176,29 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 30.09.2023 r.

PRZEDMIOT I CEL PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie dostęp do elektronicznych usług publicznych na terenie województwa śląskiego, a także podniesie się jakość i dostępność do usług medycznych świadczonych przez placówkę, co stanowi główny cel projektu.

W projekcie zostaną dostarczone rozwiązania z obszaru infrastruktury technicznej, sprzętowej oraz szereg rozwiązań z zakresu oprogramowania narzędziowego oraz dziedzinowego.

Wdrożone systemy umożliwią uruchomienie 10 elektronicznych usług publicznych udostępnianych online, w tym 3 o stopniu dojrzałości usługi co najmniej 4. Usługi charakteryzować się będą wysokim stopniem powszechności i dostępności.

W wyniku realizacji projektu zakupione zostaną środki trwałe oraz systemy informatyczne.

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej

Plac Medyków 2

41-200 Sosnowiec

 


Logo Unia
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Dyrektor Zakładu Leszek Gajos 2023-03-01 14:29:06
Ostatnia aktualizacja: Dyrektor Zakładu Leszek Gajos 2023-03-01 15:53:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Zakładu
Dokument podpisano: 2023-03-01
Rejestr zmian dokumentu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Plac Medyków 2   41-200 Sosnowiec
tel.: +48 (32) 368 24 32
fax.: +48 (32) 291 88 23
NIP: 644 27 76 841 REGON: 273715724
e-mail: zdomrtk@prv.login.net.pl
https://bip-slaskie.pl/zdosos