Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Czas wygenerowania treści 2022-06-28 08:46:01

Udostępnienie informacji publicznej

Data dokumentu: 2019-06-07

 

Udostępnianie informacji publicznej

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1330 z póź. zm.), informacja publiczna , która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SP ZOZ Zakładu Diagnostyki Obrazowej, lub na tablicy informacyjnej w siedzibie zakładu jest udostępniana na wniosek. Wniosek należy przesłać listownie na adres: SP ZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej Sosnowiec Plac Medyków 2 lub na adres poczty elektronicznej: zdomrtk@prv.login.net.pl , lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Odpowiedzialny za udostępnienie informacji publicznej jest dyrektor zakładu.

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje zgodnie z art. 2 w/w ustawy - co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W razie gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, dyrektor zakładu powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie , jest ona udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2019-06-09 00:04:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Zakładu
Dokument podpisano: 2019-06-09
Rejestr zmian dokumentu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Plac Medyków 2   41-200 Sosnowiec
tel.: +48 (32) 368 24 32
fax.: +48 (32) 291 88 23
NIP: 644 27 76 841 REGON: 273715724
e-mail: zdomrtk@prv.login.net.pl
https://bip-slaskie.pl/zdosos