Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana

Czas wygenerowania treści 2021-02-26 01:55:06

Archiwum ogłoszeń

Zamówienie z wolnej ręki
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec
Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania komputerowego

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec
ogłoszenie o zamówieniu na odbiór stałych odpadów komunalnych

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec
dostawe leków, leków psychotropowych, plynów infuzyjnych i materialów opatrunkowych
Data archiwizacji: 2010-04-13 10:03:22Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana
ul. Grunwaldzka 48   42-700 Lubliniec
tel.: 34 3532800
fax.: 34 3562880
NIP: 575-16-56-554 REGON: 000292787
e-mail: sekretariat@wsnlc.pl
www.wsnlc.pl