Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2021-11-29 10:12:53

Zamówienie z wolnej ręki

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Zamówienie nr: 500018146-N-2017
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Kompleksowa dostawa ciepła do budynków Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowa dostawa ciepła za pomocą sieci magistralnej miasta Częstochowa do budynków Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 - budynek główny RODN "WOM" z Częstochowie zlokalizowany na działce 124 oraz budynek C (wydawnictwo RODN "WOM"), zlokalizowany na działce 125/1. Dostawa i przesył przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie umowy oraz wykonywana będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 t. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 220). Zamawiana moc grzewcza: 0,25 MW. Ciepło dostarczane będzie za pośrednictwem nośnika w postaci wody gorącej o zmiennej temperaturze, zależnej od warunków atmosferycznych - regulowanej zgodnie z ustaloną przez Wykonawcę tabela regulacyjną. Tabela stanowi załącznik do kompleksowej umowy dostawy ciepła. Podstawa rozliczeń: ilość odebranego ciepła i nośnika ciepła określona na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Termin obowiązywania umowy: od daty podpisania umowy na czas nieokreślony. Data rozpoczęcia dostawy ciepła: sezon grzewczy 2017/2018. Umowa została zawarta według wzorca umowy Wykonawcy oraz Ogólnych Warunków Realizacji Umowy (OWRU), stanowiących integralną część umowy.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu DOC170817.pdf pobierz [115 kB]
2017-08-25 13:06:09

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl