Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2021-10-22 03:16:40

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ’WOM’ w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa

Wybór asystenta-tki projektu oraz specjalisty-tki do spraw postępu rzeczowego do projektu systemowego pn. e-Tutoring w wiejskiej szkole, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór asystenta-tki projektu oraz specjalisty-tki do spraw postępu rzeczowego do projektu systemowego pn. e-Tutoring w wiejskiej szkole, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 2. Zamówienie podzielone zostało na 2 zadania: Zadanie 1 - wybór asystenta-tki projektu do projektu systemowego pn. e-Tutoring w wiejskiej szkole, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Zadanie 2 - wybór specjalisty-tki do spraw postępu rzeczowego do projektu systemowego pn. e-Tutoring w wiejskiej szkole, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 3. Opis Projektu: Projekt e-Tutoring w wiejskiej szkole skierowany jest do nauczycieli-ek pracujących czynnie we wszystkich rodzajach szkół na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich województwa śląskiego, posiadających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK -technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli-ki z terenów wiejskich. Celami szczegółowymi projektu są: a. Zwiększenie wśród nauczycieli/ek przygotowania do wykorzystania narzędzi MOODLE i Web 2.0 podczas zajęć edukacyjnych. b. Zwiększenie wśród nauczycieli-ek wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat nowych środowisk kształcenia - platforma edukacyjna i środowiska społecznościowe. c. Nabycie umiejętności współpracy zespołowej na platformie e-learningowej - dzielenie się zasobami dydaktycznymi, wymiana doświadczeń w celu treningu umiejętności e-Tutora. d. Zwiększenie szans nauczycieli-ek na utrzymanie posiadanego zatrudnienia oraz zdobycie kolejnych stopni awansu zawodowego. Rekrutacja będzie prowadzona online. Szkolenia odbywały się będą online w czasie dogodnym dla uczestników. Szkolenia obejmują 6 modułów: - wprowadzenie, - 4 moduły merytoryczne: Wykorzystanie platformy e-learningowej w edukacji; Tworzenie bloga i mikrobloga edukacyjnego; Tworzenie szkolnego lub klasowego kanału YouTube; Prowadzenie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi społecznościowych, - ewaluacja. Liczba uczestników projektu: 720 osób. Miejsce realizacji projektu: woj. śląskie. Biuro projektu: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie..  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zawarciu umowy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi pobierz
2012-08-21 13:33:00
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wybór najkorzystniejszej oferty pobierz
2012-08-20 14:09:00
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu. pobierz
2012-08-01 15:20:00
zobacz szczegóły zal.8 1343827370.pdf pobierz
2012-08-01 15:22:00
zobacz szczegóły zal.7 1343827343.pdf pobierz
2012-08-01 15:22:00
zobacz szczegóły zal.6 1343827329.doc pobierz
2012-08-01 15:22:00
zobacz szczegóły zal.5 1343827304.doc pobierz
2012-08-01 15:21:00
zobacz szczegóły zal.4 1343827292.doc pobierz
2012-08-01 15:21:00
zobacz szczegóły zal.3 1343827283.doc pobierz
2012-08-01 15:21:00
zobacz szczegóły zal.2 1343827273.doc pobierz
2012-08-01 15:21:00
zobacz szczegóły zal.1 1343827263.doc pobierz
2012-08-01 15:21:00
zobacz szczegóły SIWZ 1343827252.pdf pobierz
2012-08-01 15:20:00

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl