Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2023-09-28 13:38:04

Regulamin korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Data dokumentu: 2014-01-01
  1. Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego serwisu o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej (zwanego w skrócie BIP), prowadzonego przez Instytucję.
  2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
  3. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których Instytucja publikuje informacje zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami).
  4. Przy projektowaniu BIP wykorzystano jedynie otwarte standardy i technologie. Nie mniej ze względu na bardzo dużą różnorodność systemów operacyjnych, przeglądarek i konfiguracji sprzętowych system został dokładnie przetestowany tylko w aktualnych wersjach najpopularniejszych systemów i przeglądarek.
  5. Instytucja zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 2014-01-01.

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

1. Przeglądanie stron

Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane są w dwóch/trzech stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony.

Na dole każdego dokumentu znajduje się metryczka z informacjami o:

- Wprowadzeniu

- Ostatniej aktualizacji

- Odpowiedzialnym merytorycznie

- Dacie zatwierdzenia dokumentu

- Rejestr zmian dokumentu

Przeglądanie stron archiwalnych nie wpływa na licznik.

2. Strony systemowe

System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe
w każdym BIP):

?        Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej - niniejszy dokument.

?        Informacje nieudostępnione - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP.

?        Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail).

?        Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów.

?        Odnośnik do Głównej strony BIP: www.bip.gov.pl.

3. Moduł wyszukiwania

Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko „Szukaj..." wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "Enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

4. Struktura placówki

Moduł umożliwia przegląd struktury placówki w formie podległości służbowej

Dodatkowo moduł umożliwia dostęp do następujących podmodułów:

?     Wykaz komórek placówki

?     Regulamin organizacyjny

?     Archiwum

5. Moduł zamówień publicznych

Moduł zamówień publicznych w został podzielony na cztery części:

?     Regulamin udzielania zamówień publicznych - odnośne zarządzenie dyrektora RODN „WOM" w Częstochowie

?     Ogłoszenia o zamówieniach - Wykaz aktualnych zamówień publicznych

?     Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykaz aktualnych informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

?     Ogłoszenia o wynikach - Wykaz aktualnych informacji o wyniku zamówień

?     Archiwum - Wykaz archiwalnych zamówień publicznych

Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian. W treści można umieszczać grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE SĄ archiwizowane w przypadku ich wymiany!

6. Statut placówki

Moduł zawiera aktualny statut placówki oraz wszystkie dokumenty wpływające na jego treść w porządku chronologicznym odwróconym (najnowsze dokumenty na początku)

7. Budżet, majątek i sprawozdania

Moduł został podzielony na podmoduły:

?        Budżet palcówki w poszczególnych latach w porządku chronologicznym odwróconym

?        Majątek palcówki w poszczególnych latach w porządku chronologicznym odwróconym

?        Sprawozdania finansowe palcówki w poszczególnych latach w porządku chronologicznym odwróconym

8. Zarządzenia dyrektora

Zarządzenia dyrektora placówki z podziałem na rok ich wydania oraz archiwum.

9. Książka adresowa

Wykaz wszystkich pracowników placówki wraz z ich stanowiskiem, określeniem miejsca wykonywania pracy oraz danymi umożliwiającymi kontakt (tel., e-mail)

10. Moduł konkursowy

Konkursy i nabory na stanowiska publikowane są na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejności chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze). Każda zmiana treści opisu konkursu (w tym jego dat, nazwy itd.) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Także usunięte konkursy są archiwizowane wraz z powodem usunięcia.

Moduł konkursowy podzielony jest na następujące podmenu:

?        Procedura naboru - Zarządzenie dyrektora określające procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w RODN "WOM" w Częstochowie

?        Formularze i wzory - dokumenty do pobrania dla kandydatów na stanowiska

?        Ogłoszenia o naborze - wykaz aktualnych ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska

?        Wyniki naboru - Informacje o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

?        Archiwum - dokumenty nieaktualne, anulowane

Rozstrzygnięcie konkursu (w tym trwałe oznaczenie jako nierozstrzygnięty) zawsze jest opisane - w opisie powinny znaleźć się informacje o zwycięzcy (zwycięzcach), powody nierozstrzygnięcia konkursu itp.

11. Kontrola zarządcza

Dokumenty dot. kontroli zarządczej prowadzonej w placówce podzielonej na:

?        Cele i zadania

?        Informacje o monitoringu

?        Rejestr ryzyk

?        Archiwum

12. Dostęp do informacji publicznej

Dokument określający zasady uzyskania dostępu do informacji publicznej nie zamieszczonej na niniejszych stronach BIP oraz ich archiwalne wersje.

13. Skargi i wnioski

Informacja o trybie i czasie przyjmowania skarg i wniosków przez dyrektora placówki.

14. Kontrole zewnętrzne

Wykaz przeprowadzonych w placówce kontroli przez instytucje zewnętrzne.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-01-01 16:06:37
Ostatnia aktualizacja: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2021-02-10 13:34:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki
Dokument podpisano: 2014-01-01
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl