Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2022-06-27 04:36:54

Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie drugiego stopnia alarmowego (Stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP

Nr.: Nr D.021.5.2022.ED
Data dokumentu: 2022-05-17

 

Zarządzenie Nr D.021.5.2022.ED

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
w Częstochowie

z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie drugiego stopnia alarmowego (Stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (Stopień CHARLIE ? CRP).

Na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U z 2019 r.,
poz. 796 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych
CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101 z późn. zm.), zarządzenia nr 132 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2.stopień BRAVO)
na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzenia nr 131 Prezesa Rady Ministrów z 13 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3.stopień CHARLIE ? CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, w celu właściwego sposobu zapewnienia skutecznej poprawy
w zakresie bezpieczeństwa ośrodka i niezakłóconego prowadzenia działalności statutowej,

zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam na terenie ośrodka obowiązek podjęcia niżej określonych przedsięwzięć:

1) bezwzględnego zamykania bramy wjazdowej i furtki,

2) zachowania zwiększonej czujność w stosunku do osób wchodzących na teren ośrodka,
a zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenie,

3) zgłaszania dyrektorowi ośrodka każdego przypadku dotyczącego nietypowych zachowań, a także porzuconych paczek i bagaży,

4) kontrolowania wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do ośrodka,

5) sprawdzania dostępności usług elektronicznych ze wzmożoną czujnością,

6) zakazania wstępu na teren ośrodka osobom postronnym,

7) sprawdzania działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacyjnych oraz funkcjonowania systemu rejestracji obrazu ? monitoringu wizyjnego,

8) zachowania szczególnej czujności w sprawie bezpieczeństwa serwerów i systemów,

9) dokonania przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem ich wykorzystania
w przypadku zaistnienia ataku,

10) przygotowania się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania
po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:

a) dokonania przeglądów planów awaryjnych oraz systemów,

b) przygotowania się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego
i bezawaryjnego zamknięcia.

§ 2. Dotychczasowe procedury wewnętrze odnośnie bezpieczeństwa pozostają w mocy i wymagają bezwzględnego przestrzegania.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje do 31 maja 2022 r. do godz. 23:59.

Grażyna Bochenkiewicz

Wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Zarządzenie w sprawie wprowadzenia II stopnia alarmowego BRAVO oraz CHARLIE CRP w Regionalnym Ośrodk [300 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2022-05-17 09:10:02
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 09:11:57
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2022-05-17
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl