Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2022-06-27 05:24:56

Zarządzenie Nr D.021.16.2021.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Nr.: Nr D.021.16.2021.ED
Data dokumentu: 2021-12-14

na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) w związku  § 12 ust. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U z 2007 r. nr 10, poz. 68) oraz § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść regulaminu dostępna jest w formie elektronicznej - na podmiotowej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz wewnętrznym portalu RODN „WOM" w Częstochowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

  • Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
    Nr.: Nr D.021.16.2021-01.ED
    plik do pobrania pobierz plik [537 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2021-12-14 12:32:16
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2021-12-14
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl