Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2022-06-27 03:48:43

Zarządzenie Nr D.021.12.2021.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 23 listopada 2021 roku

Nr.: D.021.12.2021.ED
Data dokumentu: 2021-11-23

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty.

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 r.
poz. 1282 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem dyrektora Nr RODN-13-CZ-D.021.6.2014.GKK z dnia
4 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM"
w Częstochowie i zarządzeniem dyrektora Nr D.021.2.2020.ED z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie Nr RODN-13-CZ-D.021.6.2014 z dnia 4 marca 2014 r. oraz § 3, ust.1. pkt. 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie

 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w składzie:

1)      Liliana Kaźmierczak - przewodniczący

2)      Agnieszka Marszał - członek

3)      Teresa Ciura - członek.

§ 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowania określonego w ust. 1 zgodnie z „Procedurą naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie" stanowiącą załącznik
nr 1 do zarządzenia Nr RODN-13-CZ-D.021.6.2014.GKK , a także udokumentowanie przebiegu procedury.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2021-12.pdf [346 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2021-11-23 10:51:33
Ostatnia aktualizacja: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2021-11-24 13:09:05
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2021-11-23
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl