Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2022-11-28 16:13:23

Zarządzenie Nr D.021.24.2020.ED z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji skontrowej i zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji - skontrum zbiorów zgromadzonych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie.

Nr.: D.021.24.2020.ED
Data dokumentu: 2020-12-04

 

w sprawie powołania komisji skontrowej i zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji - skontrum zbiorów zgromadzonych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie.

Na podstawie §  3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie, w powiązaniu z zarządzeniem własnym Nr RODN-13-CZ-D.021.8.2016.KW z dnia 13.10.2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję do przeprowadzenia inwentaryzacji-skontrum zbiorów zgromadzonych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie  w Częstochowie komisję skontrową w składzie:

1)    Joanna Resakowska - przewodniczący;

2)    Beata Raczyńska - członek;

3)    Barbara Witkowska - członek.

§ 2. Inwentaryzacja - skontrum zbiorów przeprowadzona będzie w okresie od 5.12.2020 r. do 15.01.2021 r., w tym spis z natury w okresie 5.12.2020 r. do 28.12.2020 r.

§ 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji - skontrum zbiorów powołuję zespół spisowy w składzie:

1) Agata Arkabus;

2) Izabela Bajor;

3) Renata Bruś;

4) Marek Czarnołęski;

5) Anna Dąbrowska;

6) Justyna Galińska;

7) Anna Hiller;

8) Katarzyna Kucharzewska;

9) Aneta Przybyłowicz;

10) Ernest Pidzik;

11) Anna Płusa

12) Bernarda Śmigielska;

13) Alina Tyś;

14) Bożena Żurek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam wicedyrektorowi ds. bibliotek pedagogicznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2020-24.pdf [273 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-12-17 08:39:18
Ostatnia aktualizacja: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2021-04-21 09:07:07
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-12-04
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl