Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2022-11-28 15:34:07

Zarządzenie Nr D.021.23.2020.ED z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek wynagrodzenia za korzystanie z pomieszczeń dydaktycznych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie.

Nr.: D.021.23.2020.ED
Data dokumentu: 2020-11-02

 

w sprawie ustalenia maksymalnych stawek wynagrodzenia za korzystanie z pomieszczeń dydaktycznych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie.

Na podstawie § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie,

zarządzam, co następuje:

§1.1. Wprowadzam maksymalne stawki wynagrodzeń za korzystanie z pomieszczeń dydaktycznych w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W przypadku dłuższej współpracy istnieje możliwość negocjowania wyżej określonych stawek.

§2. Uchylam zarządzenie nr RODN-13-CZ-D.021.14.2014.KW Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 27 października 2014 r.

§3. Powierzam wykonanie zarządzenia zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2020-23.pdf [76 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-11-04 07:39:13
Ostatnia aktualizacja: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2021-04-21 09:07:46
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-11-02
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl