Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2023-10-01 06:53:15

Zarządzenie Nr D.021.20.2020.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nr.: D.021.20.2020.ED
Data dokumentu: 2020-06-10

zmieniające Regulamin przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych
na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie stanowiący załącznik do zarządzenia
Nr RODN13_Cz.GKK.0132-4/11 dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM"
w Częstochowie z dnia 21 marca 2011 r.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1282) oraz § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM"
w Częstochowie skreśla się  § 2 w rozdziale III regulaminu „Pierwsza ocena nowego pracownika".

§ 2. Pozostałe postanowienia w wymienionym zarządzeniu nie ulegają zmianie.

§ 3.  Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2020-20.pdf [75 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-08-11 11:28:16
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-06-10
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl