Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2023-09-25 15:17:09

Zarządzenie Dyrektora w sprawie Regulaminów korzystania ze zbiorów i usług PBP RODN „WOM” w Częstochowie oraz filiach

Nr.: D.021.18.2020.ED
Data dokumentu: 2020-05-21

Na podstawie § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie, zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadzam w życie:
1) Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2) Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie Filia w Kłobucku, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3) Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie Filia w Lelowie, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4) Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie Filia w Lublińcu, w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5) Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie Filia w Myszkowie, w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Tracą moc:
1) Zarządzenie NR RODN13_CZJZ.0132-12/07 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty za wydanie karty bibliotecznej czytelnikom korzystającym ze zbiorów i usług wypożyczalni Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM" w Częstochowie;
2) Zarządzenie NR RODN13_CZJZ.0132-1/08 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie wysokości opłat za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych udostępnionych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM" w Częstochowie oraz jej Filie w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie;
3) Zarządzenie NR RODN-13-CZ-D.021.4.2014.GKK Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie opłat za wykonanie odbitek kserograficznych oraz wydruków w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie;
4) Zarządzenie NR RODN-13-CZ-D.021.9.2014.GKK Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie: wysokości opłat za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych udostępnionych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM" w Częstochowie oraz filie biblioteki w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie.
§ 3. Treść regulaminów dostępna jest w formie elektronicznej - na podmiotowej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i portalu RODN „WOM", w formie tradycyjnej - w sekretariacie Ośrodka.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2020-18.pdf [178 kB]

Załączniki:

 • Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBP RODN "WOM" w Częstochowie
  Nr.: D.021.18.2020.ED-01
  plik do pobrania pobierz plik [904 kB]
 • Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBP RODN "WOM" w Częstochowie Filia w Kłobucku
  Nr.: D.021.18.2020.ED-02
  plik do pobrania pobierz plik [852 kB]
 • Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBP RODN "WOM" w Częstochowie Filia w Lelowie
  Nr.: D.021.18.2020.ED-03
  plik do pobrania pobierz plik [863 kB]
 • Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBP RODN "WOM" w Częstochowie Filia w Lublińcu
  Nr.: D.021.18.2020.ED-04
  plik do pobrania pobierz plik [866 kB]
 • Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBP RODN "WOM" w Częstochowie Filia w Myszkowie
  Nr.: D.021.18.2020.ED-05
  plik do pobrania pobierz plik [844 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-05-25 08:35:48
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-05-21
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl