Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2021-09-24 19:26:41

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych z dnia 1.04.2020 r.

Nr.: D.021.16.2020.ED
Data dokumentu: 2020-04-01

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE z 2016 r.L.119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) i art. 8 ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz  § 3 ust. 1. pkt. 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie,

 

 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana  Marcina Kolasę  na Inspektora Ochrony Danych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie.

 

§ 2. Zakres praw i obowiązków Inspektora Ochrony Danych określa art. 39 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr RODN-13-CZ-D.021.4.2018.KW Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2020-16.pdf [102 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2020-05-20 12:19:46
Ostatnia aktualizacja: 2020-05-20 12:21:50
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-04-01
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl