Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2022-11-28 15:09:57

Zarządzenie dyrektora w sprawie: Regulaminu pracy dla pracowników Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Nr.: RODN-13-CZ-D.021.11.2019.KW
Data dokumentu: 2019-08-26

Na podstawie art. 104? § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 917 z późn. zm.) oraz § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM"
w Częstochowie

 

zarządzam, co następuje:

 

1.    Wprowadzam Regulamin pracy dla pracowników Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

2.    Treść regulaminu została uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi,
tj. Międzyzakładową Organizacją Związkową Oddział nr 1 NSZZ „Solidarność" przy RODN „WOM"
w Częstochowie i Zarządem Oddziału ZNP, Ogniskiem przy RODN „WOM" w Częstochowie.

3.    Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych.

4.    Traci moc Zarządzenie Nr RODN13_CZ.GKK.0132-12/10 z dnia 22. 10. 2010 r. w sprawie Regulaminu pracy RODN „WOM" w Częstochowie.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez opublikowanie na BIP i Portalu wewnętrznym placówki.

 

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2019-11.pdf [234 kB]

Załączniki:

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wykwalifikowany Jerzy Ociepa 2019-08-27 14:53:37
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-29 13:44:42
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2019-08-26
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl