Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej

Czas wygenerowania treści 2021-10-28 09:46:55

Kontrola zewnętrzna. Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Termin kontroli 28 lipca - 11 sierpnia 2017 r.

Data dokumentu: 2017-09-04

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Termin kontroli: 28 lipca - 11 sierpnia 2017 r. Zakres kontroli: Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdawczość budżetowa w latach 2014-2017. Rozrachunki wg stanu na dzień 31.12.2014 r., 31.12.2015 r., 31.12.2016 r., 30.06.2017 r. Rozliczanie podatku VAT. Stosowanie kart płatniczych. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych. Gospodarka składnikami majątkowymi. Inwentaryzacja. Realizacja zaleceń pokontrolnych.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2017-10-06 13:42:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Władysław Mąsior
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25   43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 (33) 81 23 715
fax.: +48 (33) 81 22 458
e-mail: poczta@wombb.edu.pl
wombb.edu.pl