Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej

Czas wygenerowania treści 2024-07-15 19:55:01

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej

Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego.

Akredytowana, wojewódzka, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli.

 

Jesteśmy publiczną placówką wyspecjalizowaną w organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Proponujemy:

  • pomoc w zdobywaniu kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych,
  • kursy doskonalące i warsztaty metodyczne dla nauczycieli różnych specjalności,
  • doradztwo pedagogiczne dla nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek,
  • pomoc we wdrażaniu reformy oświaty w szkołach oraz innych placówkach wychowawczych,
  • pomoc w upowszechnianiu nowych metod, technik i środków kształcenia,
  • działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
  • wydawnictwa metodyczne, informacyjne i inne dla nauczycieli, wychowawców i uczniów.