Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

Czas wygenerowania treści 2020-11-23 20:02:00

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 7/2020/SET/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy środków czystości dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 2/2020/SAG/PN
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonywanie usług w zakresie wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz załadunku, wywozu i zagospodarowania innych odpadów wytwarzanych w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 1/2020/SŻ/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich oraz drobiu świeżego i podrobów drobiowych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach.

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 15/2019/APTEKA/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych dla pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach.

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 12/2019/SET/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach.

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 10/2019/SŻ/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy warzyw i owoców oraz mrożonek dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 9/2019/SAG/PN
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji części ogrodzenia parku należącego do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 8/2019/SŻ/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy produktów mleczarskich oraz jaj świeżych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 7/2019/SET/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy miału energetycznego wraz z transportem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w GorzycachWojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8   44-350 Gorzyce
tel.: + 48 (32) 45 11 172, +48 (32) 45 11 697
fax.: +48 (32) 45 11 696
NIP: 647-21-70-474 REGON: 001092085
e-mail: woloizol@woloizol.com.pl
woloizol.com.pl