Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-01-21 05:59:28

Pełnomocnik
Małgorzata Długowska-Błach

Adres: siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223,
Telefon: 32 25 87 252 245
Email: m.dlugowska@teatrslaski.art.pl

Pełnomocnik ds. produkcji i promocji


Zadania:

Upoważniona do pełnienia zastępstwa za Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora w czasie nieobecności spowodowanych obowiązkami służbowymi, urlopem, bądź chorobą w zakresie spraw bieżących oraz praw i obowiązków majątkowych i finansowych do kwoty 5.000,- zł w przypadku gdy łącznie są nieobecni. Upoważnienie nie dotyczy ustalania zmian w organizacji wewnętrznej, zakupu i sprzedaży środków trwałych, wprowadzania zmian do Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy oraz do Regulaminu Wynagradzania Pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników, wydawania zarządzeń. Upoważnienia udzielono na okres od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2023r.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2013-10-11 18:53:22
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-19 13:40:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Teresa Kundich
Dokument podpisano: 2018-09-02
Rejestr zmian dokumentu

Zastępca Dyrektora
Bogusław Jasiok

Email: teatrslaski@teatrslaski.art.pl

Na podstawie Uchwały nr 1782/275/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego  z dnia 31lipca 2018r. zatrudniony na czas nieokreślony od 1 września 2018 roku jako Zastępca Dyrektora Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.


Zadania:

Upoważniony do współzarządzania Teatrem Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach w dziedzinie finansowej, organizacyjnej i administracyjnej, składania oświadczeń woli w imieniu Teatru w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych, pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora spowodowanej obowiązkami służbowymi, urlopem bądź chorobą, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, elektronicznego podpisywania korespondencji.

Upoważnienie nie dotyczy ustalania zmian organizacji wewnętrznej Teatru, zakupu i sprzedaży środków trwałych, wprowadzania zmian do Regulaminu Pracy oraz do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Teatru Śląskiego, zatrudniania i zwalniania pracowników, wydawania  zarządzeń poza wynikającymi z bieżących potrzeb.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2015-01-02 10:04:42
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-19 13:34:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Teresa Kundich
Dokument podpisano: 2018-09-03
Rejestr zmian dokumentu

Dyrektor
Robert Talarczyk

Adres: siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223,
Telefon: (0-32)25-88-992
Email: talarczyk@teatrslaski.art.pl
Zadania:

Dyrektor, prowadzi działalność przewidzianą statutem Teatru, dba o tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań Teatru: gospodaruje środkami finansowymi Teatru kierując się zasadą efektywnego ich wykorzystania oraz dba o majątek Teatru, zatwierdza plan działalności Teatru z zachowaniem wysokości dotacji organizatora oraz przedstawia plan usług, przychodów i kosztów wraz z planem remontów, konserwacji środków trwałych i inwestycji zarządowi województwa śląskiego, przedstawia zarządowi plan działalności artystycznej na nowy sezon artystyczny , składając do 31 sierpnia sprawozdanie za ubiegły sezon artystyczny.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2004-03-30 10:47:32
Ostatnia aktualizacja: 2015-02-06 10:09:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Teresa Kundich
Dokument podpisano: 2004-02-06
Rejestr zmian dokumentu


Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223   
tel.: +48 (32) 25 87 251
fax.: +48 (32) 25 98 976
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl