Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-01-19 15:00:30

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego jest największą sceną dramatyczną Górnego Śląska. Na czterech scenach (Dużej, Kameralnej, w Malarni i w Galerii) prezentuje dorobek polskiej i światowej literatury, zarówno klasycznej, jak i współczesnej. Swoje prapremiery miały tu też dramaty napisane w języku śląskim oraz adaptacje ważnych dla Śląska i regionalnej tożsamości tekstów.

Teatrem kierowali m.in. Marian Sobański, Bronisław Dąbrowski, Wilam Horzyca, Gustaw Holoubek, Jerzy Zegalski, Bogdan Tosza, Henryk Baranowski i Krystyna Szaraniec. Od 2013 roku funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego pełni Robert Talarczyk, a jako dramaturg pracuje Artur Pałyga.

Od 1997 roku przy Teatrze funkcjonuje Rada Mecenasów ? jedyne takie grono w kraju, zrzeszające strategicznych przedsiębiorców wpierających katowicką scenę.


Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223   
tel.: +48 (32) 25 87 251
fax.: +48 (32) 25 98 976
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl