Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-10-25 21:31:08

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Usługa ochrony mienia nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach"


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2020-12-17 13:46:58
Opis zmian dokumentu:
Wprowadzenie i publikacja dokumentu na stronach BIP
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Witold Łacny


Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
ul. Grabowa 1a   40-172 Katowice
tel.: +48 (32) 782 49 25,26
NIP: 9542541990 REGON: 240305185
e-mail: sekretariat@sznslaskie.pl
bip-slaskie.pl/sznkat