Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-10-25 22:33:50

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego"Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości"


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2020-11-23 12:12:03
Opis zmian dokumentu:
aktualizacja
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Rafał Turotszy


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2020-11-03 15:25:49
Opis zmian dokumentu:
Wprowadzenie i publikacja dokumentu na stronach BIP
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Rafał Turotszy


Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
ul. Grabowa 1a   40-172 Katowice
tel.: +48 (32) 782 49 25,26
NIP: 9542541990 REGON: 240305185
e-mail: sekretariat@sznslaskie.pl
bip-slaskie.pl/sznkat