Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-12-07 04:45:53

Dyrektor Śląskiego Zarządu Nieruchomości zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa utrzymania czystości na terenie nieruchomości w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23” (SIWZ).


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2020-07-06 12:22:05
Opis zmian dokumentu:
Zmiana korekcyjna
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Rafał Turotszy


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2019-10-23 11:00:17
Opis zmian dokumentu:
Wprowadzenie i publikacja dokumentu na stronach BIP
Wprowadzający informację:
Odpowiedzialny merytorycznie: Rafał Turotszy


Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
ul. Grabowa 1a   40-172 Katowice
tel.: +48 (32) 782 49 25,26
NIP: 9542541990 REGON: 240305185
e-mail: sekretariat@sznslaskie.pl
bip-slaskie.pl/sznkat