Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-09-26 18:25:46

Usługa utrzymania czystości na nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach

Nr.: PN-6/2020
Data dokumentu: 2020-12-01

 

ŚZN.241.6.116.2020.BB,AP

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości na nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 01.12.2020 w BZP pod numerem 759443-N-2020.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 759443 z dn. 01.12.2020
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (edytowalny)
 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (edytowalny)
 6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (edytowalny)
 7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące kwestii przynależności do grupy kapitałowej (edytowalny)
 8. Załącznik nr 6 - Wykaz usług
 9. Załącznik nr 7 - Wykaz osób wykonujących przedmiot zamówienia
 10. Załącznik nr 8 - Wzór umowy
 11. Załącznik nr 9 - Informacja RODO

Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Załączniki do PN.zip [15769 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2020-12-01 17:37:10
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-03 08:17:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Rafał Turotszy
Dokument podpisano: 2020-12-01
Rejestr zmian dokumentu

Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
ul. Grabowa 1a   40-172 Katowice
tel.: +48 (32) 782 49 25,26
NIP: 9542541990 REGON: 240305185
e-mail: sekretariat@sznslaskie.pl
bip-slaskie.pl/sznkat