Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-09-24 19:33:22

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości

Nr.: PN-5/2020
Data dokumentu: 2020-10-14

 

ŚZN.241.5.000.2020.BB,AP

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 14.10.2020 w BZP pod numerem 596631-N-2020.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie nr 596631 z dn.14.10.2020
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
  3. Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru
  4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty (edytowalny)
  5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (edytowalny)
  6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (edytowalny)
  7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące kwestii przynależności do grupy kapitałowej (edytowalny)
  8. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
  9. Załącznik nr 7 - Informacja RODO

Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Załączniki do PN.rar [15140 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2020-10-14 14:23:45
Ostatnia aktualizacja: 2020-10-14 14:34:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Rafał Turotszy
Dokument podpisano: 2020-10-14
Rejestr zmian dokumentu

Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
ul. Grabowa 1a   40-172 Katowice
tel.: +48 (32) 782 49 25,26
NIP: 9542541990 REGON: 240305185
e-mail: sekretariat@sznslaskie.pl
bip-slaskie.pl/sznkat