Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2021-09-24 20:41:55

Dostawa materiału opałowego do nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach Jednostkę budżetową Województwa Śląskiego

Nr.: 04/2020
Data dokumentu: 2020-07-30

PN - 4 /2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału opałowego do nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 30.07.2020 w BZP pod numerem 568222-N-2020

 

Edytowane załączniki do SIWZ:

 

1. załącznik nr 1 - formularz oferty

2. załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3. załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

4. załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące kwestii przynależności do grupy kapitałowej

5. załącznik nr 5 - wzór wykazu dostaw


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Załączniki do PN.rar [19493 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2020-07-30 15:40:31
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-30 16:04:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Witold Łacny
Dokument podpisano: 2020-07-30
Rejestr zmian dokumentu

Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
ul. Grabowa 1a   40-172 Katowice
tel.: +48 (32) 782 49 25,26
NIP: 9542541990 REGON: 240305185
e-mail: sekretariat@sznslaskie.pl
bip-slaskie.pl/sznkat