Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-12-02 02:00:26

Ogłoszenie Zarządu Województwa Śląskiego o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych nr 302, 401 znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Data dokumentu: 2020-02-14

GK-RA.7740.14.2018

GK-RA..KW-0082/20

 

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż zostało sporządzone ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych nr 302, 401 znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Budynek posadowiony jest na nieruchomości, stanowiącej współwłasność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 8205/10000, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1445/21 o powierzchni 0,2233 ha, objętej księgą wieczystą nr GL1J/00021303/7.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania ogłosznie z dnia 12.02.2020 Jastrzębie - Zdrój Al. Jana Pawła II 5 sprzedaż lokali mieszkalnych.pd [2465 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2020-02-14 09:57:41
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-06 11:05:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Rafał Turotszy
Dokument podpisano: 2020-02-14
Rejestr zmian dokumentu

Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
ul. Grabowa 1a   40-172 Katowice
tel.: +48 (32) 782 49 25,26
NIP: 9542541990 REGON: 240305185
e-mail: szn@slaskie.pl
bip-slaskie.pl/sznkat