Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2023-01-28 04:53:54

Archiwum ogłoszeń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: 8/RR/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa ryb mrożonych
Data archiwizacji: 2022-09-02 14:57:58

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: 10/RR/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa nabiału
Data archiwizacji: 2022-09-02 14:57:58

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: 9/RR/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa drobiu mrożonego
Data archiwizacji: 2022-09-02 14:57:58

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: 2/ZO/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy mięsa i jego przetworów -2
Data archiwizacji: 2022-07-06 07:15:53

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: 6/RR/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa jaj kurzych
Data archiwizacji: 2022-07-06 07:15:53

Konkurs
Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: 1/DL/2022
Świadczenia medyczne w zakresie opisu badań RTG
Data archiwizacji: 2022-06-13 08:49:31

Zapytanie ofertowe
Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: 1/RR/2022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
Data archiwizacji: 2022-05-13 13:55:44

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: 2/RR/2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie projektu renowacji ogrodu szpitalnego w Centrum Reumatologii Sp. z o.o.
Data archiwizacji: 2022-05-13 13:55:44

Konkurs
Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: 1/KON/2022
Rodzaj zamówienia: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Udzielanie świadczeń medycznych
Data archiwizacji: 2022-05-13 13:55:44

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: 9/PN/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy leków dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. ? zamówienie ósme 2021 r.
Data archiwizacji: 2022-05-20 13:13:22Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11   43-450 Ustroń
tel.: +48 33 85 42 640
fax.: +48 33 85 43 599
NIP: 5482667715 REGON: 243693791
e-mail: sekretariat@reumatologiczny.pl
www.reumatologiczny.pl