Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2024-06-19 13:52:14

Rodzaje działalności i zakres świadczeń

Data dokumentu: 2021-01-27

 

1. Celem działania podmiotu leczniczego jest:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocja zdrowia.

2. Do zadań podmiotu leczniczego należy:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

3) prowadzenie działalności diagnostycznej;

4) świadczenie usług farmaceutycznych;

5) prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;

6) uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

7) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;

8) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

3. Szczegółowy przedmiot działania Spółki został określony w Akcie Założycielskim.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Zamowienia Mariola Zlik 2021-01-27 13:20:23
Ostatnia aktualizacja: Administrator 2021-01-28 12:20:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Prezes Zarządu
Rejestr zmian dokumentu

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11   43-450 Ustroń
tel.: +48 33 85 42 640
fax.: +48 33 85 43 599
NIP: 5482667715 REGON: 243693791
e-mail: sekretariat@reumatologiczny.pl
www.reumatologiczny.pl