Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Czas wygenerowania treści 2020-10-25 21:11:31

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Data dokumentu: 2012-02-06
W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Dyrektor - w poniedziałek 13:00-15:00
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - w środę 11:00-12:00

- Korespondencja przychodząca do Szpitala, w tym także faksy, przesyłki kurierskie odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym i kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych / stanowisk celem dalszego załatwienia spraw.

- Sprawy można załatwiać w formie pisemnej lub ustnej. Załatwianie spraw w formie ustnej stosowane jest w sytuacji, gdy istnieje łatwość ustnego porozumienia się. Z rozmowy w razie konieczności sporządzana jest notatka zawierającą informacje o tym komu daną informację zakomunikowano, datę i podpis osoby załatwiającej.

-Wyjaśnień na temat świadczeń leczniczych udzielają ordynatorzy oddziałów.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Katarzyna Szypulska 2012-02-06 14:36:52
Odpowiedzialny merytorycznie: K
Dokument podpisano: 2012-02-06
Rejestr zmian dokumentu

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
ul. Zjednoczenia 10   41-500 Chorzów
tel.: +48(32) 34 63 690 (615) sekretariat (650)
fax.: +48(32)241 47 33
NIP: 6272323217 REGON: 271503395
e-mail: sekretariat@sswch.pl
www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl