Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej

Czas wygenerowania treści 2021-02-26 01:33:15

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/26/AŻ/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługa przygotowywania posiłków wraz z przejęciem prowadzenia Kuchni (składników majątku i pracowników) Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/25/DT/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/24/DP/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
świadczenie usług pralniczych

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/23/LA/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/22/DL/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej - III

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/21/DT/2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych Etap II - drzwi wejściowe główne

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/20/DT/2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wymiana poziomu instalacji wodociągowej, jej rozdział na cele socjalne i przeciwpożarowe, wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych i instalacji zasilającej hydranty w budynku głównym SP ZOZ Szpitala Kolejowego w WilkowicachBystrej - forma ,,zaprojektuj i wybuduj”

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/19/DL/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej - II

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/18/LA/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, materiałów medycznych oraz wyposażenia dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej - II

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/17/LI/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa samochodu do transportu pacjentów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach ? zakup samochodu do transportu pacjentów. Symbioza społeczna” - IIISamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19   43-365 Wilkowice
tel.: +48 (33) 81 22 020 wew.130
fax.: +48 (33) 81 23 098