Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej

Czas wygenerowania treści 2021-10-28 09:33:11

Ogłoszenia o zamówieniach

Procedura otwarta
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/17/LA/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, materiałów medycznych oraz wyposażenia dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej - III

Procedura otwarta
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/16/LA/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, materiałów medycznych oraz wyposażenia dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Procedura otwarta
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/15/DT/2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego

Procedura otwarta
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/14/LL/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa odczynników i drobnego sprzętu do laboratorium wraz z dzierżawą analizatorów immunodiagnostycznego, hematologicznego i immunoserologicznego dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej” - powtórka

Procedura otwarta
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/13/LL/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa odczynników i drobnego sprzętu do laboratorium wraz z dzierżawą analizatorów immunodiagnostycznego, hematologicznego i immunoserologicznego

Procedura otwarta
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/12/DT/2021
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych Etap III

Procedura otwarta
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/11/LL/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH MET. RT-PCT WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

Procedura otwarta
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/10/DT/2021
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
„Modernizacja dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej” - powtórka

Procedura otwarta
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/9/LL/2021
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa odczynników do wykonywania testów genetycznych met. RT-PCT wraz z dzierżawą analizatora

Procedura otwarta
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/8/DT/2021
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Modernizacja dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-BystrejSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19   43-365 Wilkowice
tel.: +48 (33) 81 22 020 wew.130
fax.: +48 (33) 81 23 098