Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej

Czas wygenerowania treści 2020-02-28 04:25:06

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/4/DT/2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciw pożarowej - budynek główny SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/3/DT/2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych Etap II

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/2/AŻ/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych (przyprawy i nabiał) dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/1/AŻ/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/21/LC/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa aparatu EKG dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/20/LA/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej II

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/19/ZP/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa wyposażenia stanowisk pracy w ramach projektu pn. „Poprawa jakości stanowisk pracy i działania szkoleniowe narzędziem eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy i promowania aktywności zawodowej. Zdrowy pracownik - bezpieczniejszy pacjent”.

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/18/LA/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/17/LE/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
Zamówienie nr: ZP/271/16/LO/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach ? BystrejSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19   43-365 Wilkowice
tel.: +48 (33) 81 22 020 wew.130
fax.: +48 (33) 81 23 098