Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej

Czas wygenerowania treści 2023-02-03 01:14:40

Ogłaszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa w niepełnym wymiarze czasu pracy

Data dokumentu: 2021-11-05

Wilkowice, dnia 05.11.2021r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej,

ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice,

ogłasza ponownie konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

 

Wymagane kwalifikacje kandydatów:

- tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

- co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania 20211105.docx [24 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2021-11-05 08:23:54
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-05 08:25:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Parcia
Dokument podpisano: 2021-11-05
Rejestr zmian dokumentu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19   43-365 Wilkowice
tel.: +48 (33) 81 22 020 wew.130
fax.: +48 (33) 81 23 098