Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej

Czas wygenerowania treści 2022-07-03 01:47:48

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii

Data dokumentu: 2021-05-21

Wilkowice, dnia 21.05.2021r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1) oraz podpisaną i opatrzoną datą klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2).

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151 poz. 896).

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Sekretariacie Szpitala w godz. od 7:00 do 14:35.

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 20 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej pod adresem:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

ul. Żywiecka 19

43-365 Wilkowice

 

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od upływu terminu składania ofert. O miejscu i terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego, a także adnotację "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii”.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania ogłoszenie - BIP.docx [21 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2021-05-21 09:27:15
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-21 09:28:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Parcia
Rejestr zmian dokumentu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19   43-365 Wilkowice
tel.: +48 (33) 81 22 020 wew.130
fax.: +48 (33) 81 23 098