Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej

Czas wygenerowania treści 2024-05-21 12:30:26

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej jest samodzielnym publicznym zakładem

opieki zdrowotnej, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.
Szpital został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-
Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031391
oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez
Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000013925 - W24.
Szpital posiada decyzję o nadaniu:
- numeru NIP: 937 - 21 - 88 - 022,
- numeru REGON: 010657175.
Szpital w ramach swojej działalności statutowej realizuje świadczenia zdrowotne w ramach
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Świadczenia realizowane są w następujących komórkach:
- Oddziale Wewnętrznym,
- Oddziale Pulmonologicznym,
- Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
- Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej,
- Oddziale Medycyny Paliatywnej,
- Poradni Kardiologicznej,
- Poradni Pulmonologicznej,
- Poradni Neurologicznej,
- Poradni Rehabilitacyjnej,
- Poradni Medycyny Paliatywnej,
- Zespole Domowej Opieki Paliatywnej,
- Dziale Rehabilitacji.
Sposób realizacji świadczeń i działania Szpitala Określa Regulamin Organizacyjny.
Informacje o Szpitalu dostępne są na stronie internetowej jednostki
www.szpital-kolejowy.com

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2018-09-14 14:18:36
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-16 08:22:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Szpitala
Dokument podpisano: 2018-09-14
Rejestr zmian dokumentu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej
ul. Żywiecka 19   43-365 Wilkowice
tel.: +48 (33) 81 22 020 wew.130
fax.: +48 (33) 81 23 098