Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI

Czas wygenerowania treści 2022-06-28 08:09:06

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie z wolnej ręki
ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI
ul. Zdrojowa 6
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: ŚCR/EDO/02/2a/2022/OŻ
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą mięsa drobiowego na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu

Zamówienie z wolnej ręki
ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI
ul. Zdrojowa 6
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: ŚCR/EDO/02/2/2022/OŻ
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą mięsa drobiowego na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu

Zamówienie z wolnej ręki
ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI
ul. Zdrojowa 6
43-450 Ustroń
Zamówienie nr: 6/2021/LP
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w Śląskim Centrum Rehabilitacji i PrewencjiŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI
ul. Zdrojowa 6   43-450 Ustroń
tel.: +48 33 854 16 32; +48 33 854 41 85
fax.: +48 33 854 41 77
e-mail: scr@scr-ustron.com.pl
www.scr-ustron.com.pl