Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2022-12-03 10:51:59

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.18.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

ROPS.DO.3321.18.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej realizacji szkolenia warsztatowego w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej, multiprofesjonalnej i metod proponowanych w modelach kooperacji dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z terenu województwa śląskiego pn: Szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - warsztat pracy z osobą/rodziną. Szkolenie składa się z dwóch modułów. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne. Każdy moduł obejmuje 3 dni szkoleniowe następujące po sobie, czyli łącznie 6 dni szkoleniowych. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (Moduł I: 8+8+8, Moduł II: 8+8+8) Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 20 osób.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [617 kB]
2022-09-20 20:29:33
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [142 kB]
2022-08-31 13:19:13
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pobierz [656 kB]
2022-08-31 13:19:40
zobacz szczegóły Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert_ROPS.DO.3321.18.2022.pdf pobierz [61 kB]
2022-09-13 11:41:09
zobacz szczegóły informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zadania.pdf pobierz [42 kB]
2022-09-05 16:02:53
zobacz szczegóły Link do MiniPortalu Link do miniPortalu.docx pobierz [13 kB]
2022-08-31 13:20:32
zobacz szczegóły Załączniki w wersji edytowalnej Załączniki w wersji edytowalnej.docx pobierz [126 kB]
2022-08-31 13:20:09

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl