Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2022-12-03 10:57:13

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI ART. 359 PKT 2 - TRYB PODSTAWOWY, WARIANT 1

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.9.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

ROPS.DO.3321.9.2022 - Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.

Zamówienie dotyczy zakupu usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. - POWR.02.05.00-00-0209/17.

Głównym i nadrzędnym celem realizacji niniejszego zamówienia jest kompleksowa pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej z województwa śląskiego, po przebytej chorobie COVID-19 w celu poprawy ich stanu zdrowia. Usługa ukierunkowana jest na poprawę zdrowia fizycznego w tym poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej i ogólnej sprawności fizycznej, jak również na wsparcie zdrowia psychicznego.
Zamówienie podzielone jest na 4 części:
Część I: 
Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla 40 mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.
Część II:
Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla 30 mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.
Część III:
Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla 20 mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.
Część IV:
Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla 10 mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiot Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

 

 

 


 


Data archiwizacji: 2022-11-28 09:06:25

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Część II_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [337 kB]
2022-08-29 15:02:11
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pobierz [40 kB]
2022-08-11 10:17:28
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [187 kB]
2022-08-10 16:17:53
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ.pdf pobierz [510 kB]
2022-08-10 16:18:28
zobacz szczegóły Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I, cz. III oraz cz. IV Zawiadomienie o unieważnieniu części I, III i IV.pdf pobierz [348 kB]
2022-08-23 13:09:22
zobacz szczegóły Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [50 kB]
2022-08-22 13:03:31
zobacz szczegóły Wyjaśnienia do treści SWZ Wyjaśnienia do treśći SWZ.pdf pobierz [97 kB]
2022-08-18 16:26:44
zobacz szczegóły Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pobierz [32 kB]
2022-08-11 12:13:49
zobacz szczegóły Link do MiniPortalu Link do miniPortalu.docx pobierz [12 kB]
2022-08-10 16:21:13
zobacz szczegóły Załączniki w wersji edytowalnej Załączniki w formie edytowalnej.docx pobierz [90 kB]
2022-08-10 16:20:33
zobacz szczegóły Zał nr 1. Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pobierz [306 kB]
2022-08-10 16:19:47

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl