Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2022-12-03 09:05:30

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.13.2022
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

ROPS.DO.3321.13.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi czterodniowych zajęć pod nazwą Kurs II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Usługa obejmuje obsługę IV Modułów.

- Moduł I - usługa świadczona przez podmioty oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi czterodniowych zajęć pod nazwą Kurs II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ? moduł I. Szkolenie obejmuje 4 dni szkoleniowe następujące po sobie. Szkolenie odbędzie się od 30 sierpnia do 02 września 2022 roku, (przewiduje się około 21 uczestników). Usługa obejmuje: 3 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje i 7 przerw kawowych.

-Moduł II - usługa świadczona przez podmioty oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi czterodniowych zajęć pod nazwą Kurs II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ? moduł II. Szkolenie obejmuje 4 dni szkoleniowe następujące po sobie. Szkolenie odbędzie się od 20 do 23 września 2022 roku, (przewiduje się około 21 uczestników). Usługa obejmuje: 3 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje i 7 przerw kawowych,

- Moduł III - usługa świadczona przez podmioty oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi czterodniowych zajęć pod nazwą Kurs II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ? moduł III. Szkolenie obejmuje 4 dni szkoleniowe następujące po sobie. Szkolenie odbędzie się od 10 do 13 października 2022 roku, (przewiduje się około 21 uczestników). Usługa obejmuje: 3 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje i 7 przerw kawowych,

-Moduł IV - usługa świadczona przez podmioty oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi czterodniowych zajęć pod nazwą Kurs II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ? moduł IV. Szkolenie obejmuje 4 dni szkoleniowe następujące po sobie. Szkolenie odbędzie się od 24 do 27 października 2022 roku, (przewiduje się około 21 uczestników). Usługa obejmuje: 3 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje i 7 przerw kawowych.


Data archiwizacji: 2022-11-18 15:18:56

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [63 kB]
2022-08-19 15:36:17
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [136 kB]
2022-08-10 15:32:02
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ.pdf pobierz [591 kB]
2022-08-10 15:32:41
zobacz szczegóły Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [37 kB]
2022-08-18 11:12:38
zobacz szczegóły Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pobierz [41 kB]
2022-08-11 12:22:36
zobacz szczegóły Link do MiniPortalu Identyfikaotr postępowania na miniPortalu.docx pobierz [13 kB]
2022-08-10 15:35:08
zobacz szczegóły Załączniki w wersji edytowalnej Załączniki w wersji edytowalnej.docx pobierz [110 kB]
2022-08-10 15:33:19

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl